Wczytuję dane...
Jak zainstalować uchwyt sufitowy do telewizora marki Sigden?

Generalnie instalacja uchwytów sufitowych do telewizora marki Sigden (modele SM02W i SM03W) nie jest trudniejsza od instalacji standardowych  ściennych uchwytów do telewizora.  I tu i tam musimy wywiercić otwory montażowe oraz doprowadzić okablowanie do zainstalowanego telewizora.

Wybór miejsca instalacji.

Pierwszą czynnością jest wyznaczenie optymalnego miejsca na suficie w którym najlepiej zainstalować telewizor.  Więcej na ten temat w innym artykule naszego poradnika - Gdzie zainstalować sufitowy uchwyt Sigden?

Po wyjęciu uchwytu z opakowania należy odrysować powierzchnie przysufitową,  tak by powstał szablon:

Duży okrągły otwór przeznaczony jest do wprowadzenia kabli: zasilającego i sygnałowego z instalacji podtynkowej jeśli taka została uprzednio poprowadzona. Alternatywnie kable można doprowadzić do tylnej części profilu przysufitowego w torze kablowym. Po usunięciu zaślepki, lub wykonaniu dedykowanego otworu, kable należy poprowadzić wewnątrz profilu przysufitowego. Do wyprowadzenia okablowania z uchwytu przeznaczony jest duży okrągły otwór w spodzie wieszaka. Przed ostatecznym podłączeniem kabli prosimy o zainstalowanie w nim okrągłego przepustu kablowego.

Wykorzystując szablon należy zaznaczyć na suficie miejsca trzech otworów kotwiących.

Za pomocą wiertarki oraz wiertła nr 10 należy wywierć w zaznaczonych miejscach 3 otwory kotwiące w suficie. Każdy z otworów powinno się wykonać przynajmniej dwoma wiertłami o różnej średnicy. Pierwsze wiertło o mniejszej średnicy używamy do wykonania otworu pilotażowego, tu możemy użyć udaru.  Nominalną średnicę otworu uzyskujemy powiększając pierwotny otwór wiertłem o nominalnej średnicy (średnicy kołka rozporowego), teraz najlepiej już bez udaru, ponieważ niewprawne wiercenie z udarem może spowodować, że finalny otwór będzie większy niż zaplanowany.

Następnie należy wsadzić kołki rozporowe w wywiercone otwory. Delikatnie wbij je w otwory za pomocą młotka.

Przed przykręceniem do sufitu, przymierz uchwyt do telewizora i zaplanuj rozmieszczenie poprzecznych belek tak, aby otwory w belkach pasowały do otworów mocujących w telewizorze oraz aby, już po zainstalowaniu na suficie, odległość H była jak najmniejsza.

Przykręć belki do uchwytu w zaplanowanych miejscach za pomocą śrub, podkładek i nakrętek z dostarczonego zestawu, jak na rysunku poniżej.  Kompletnie skręcony uchwyt należy ponownie przymierzyć do telewizora i upewnić się, że otwory w uchwycie licują z otworami w telewizorze. Jeśli nie, należy delikatnie poluzować śruby mocujące belki i dopasować otwory do otworów w telewizorze. Tak wyregulowany uchwyt ponownie należy skręcić.

Jedna osoba, stojąca na drabinie, powinna unieść uchwyt do sufitu i dopasować go do otworów wywierconych w suficie, w tej pozycji druga osoba przykręca za pomocą klucza nasadowego nr 13 wieszak do sufitu śrubami z wykorzystaniem podkładek (wszystko w zestawie).

Do uchwytu przymocowanego do sufitu i znajdującego się w pozycji jak na rysunku poniżej, dwie osoby przykładają telewizor tak by dopasować otwory montażowe w tylnej ścianie odbiornika do otworów montażowych w belkach.  Odległość „H“ powinna być jak najmniejsza.

W takiej pozycji trzecia osoba przymocowuje telewizor do uchwytu za pomocą odpowiednich śrub z dostarczonego zestawu .  Czynność  tą należy wykonywać z wyczuciem, załączonym kluczem imbusowym, tak by nie uszkodzić telewizora.  Może to nastąpić gdy Twój model odbiornika ma krótkie gniazda śrub mocujących. W takim przypadku skorzystaj z innego zestawu śrub o innej długosci ( w zestawie dostarczamy 3 kpl ), dostosowując długość roboczą śruby do głębokości otworów w Twoim telewizorze.

Po przymocowaniu telewizora do uchwytu dwie osoby powinny ustawić optymalny kąt nachylenia odbiornika, tak aby kierunek wzroku osoby oglądającej był prostopadły do powierzchni ekranu:

Trzecia osoba powinna przewlec stalowa linkę przez otwory, następnie przez dwa luźne końce przewlec podkładkę oraz skręcić za pomocą blokady linki, jak na rysunku poniżej, za pomocą klucza nasadowego nr 7.

Linka powinna być zablokowana w takim miejscu aby po umieszczeniu blokady wraz z podkładką w otworze w belce przysufitowej, telewizor został unieruchomiony pod zaplanowanym kątem nachylenia. 

Nadmiar linki powinien zostać schowany wewnątrz profilu przysufitowego.

Po zakończeniu instalacji uchwytu, otwory należy zasłonić znajdującymi się w zestawie białymi zaślepkami.