Wczytuję dane...
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://uchwytydotelewizorasklep.pl/, prowadzony jest przez firmę SIGDEN Janusz Czarnowski, spółka jawna z siedzibą w Gdyni 81-173, ul. Jarowa 16, VAT/NIP: 584 272 90 98, REGON: 221760903
 2. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. 
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub w przypadku niestandardowego zamówienia, ustalany z klientem indywidualnie.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 5. Towar zakupiony w sklepie jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta.


II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez stronę http://uchwytydotelewizorasklep.pl/ lub za pomocą poczty elektronicznej email: office@sigden.eu
 2. Sklep przyjmuje zamówienia 24h na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę lub w święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Z przyczyn losowych może zabraknąć produktu w magazynie sklepu. W takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowaniu całości zamówienia.
 4. O wszelkich zmianach w statusie zamówienia, Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wraz z towarem wysłany zostanie paragon fiskalny, lub na życzenie Klienta, faktura VAT.


III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. W sklepie http://uchwytydotelewizorasklep.pl/ za zakupione produkty można zapłacić w następujący sposób:

• za pomocą systemu PayPal

• za pomocą systemu PayU

• gotówką przy odbiorze osobistym 


IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Prawidłowo złożone zamówienie zostanie zrealizowane ( wysłane ) w przeciągu 48 godzin po zweryfikowaniu. Zamówienia złożone w niedzielę lub w święta weryfikowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone..
 2. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą. 


V. WYSYŁKA TOWARU

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Cena przesyłek produktów wielkogabarytowych ustalana jest indywidualnie w zależności od wagi i wielkości paczek.
 3. Koszty transportu pokrywa Klient zgodnie z informacją uwidocznioną przy każdym produkcie.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

 1. Zgodnie z prawem Klient może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. W przypadku rezygnacji z zakupu zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez nasz sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym otrzymaliśmy zwrot towaru. Jeśli zwrócony towar będzie uszkodzony lubbędzie nosił ślady użytkowania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, wysokość zwrotu zostanie pomniejszona o szacunkową wartość utraty ceny rynkowej towaru.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zakupu towaru Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie, lub pocztą elektroniczną. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zwracany towar należy odesłać z oryginalnym opakowaniem, razem z otrzymanym wraz z nim paragonem na adres Sprzedawcy - SIGDEN Janusz Czarnowski, spółka jawna, Gdynia 81-173, ul. Jarowa 16.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonanyprzy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zażąda innego rozwiązania.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych paczek, które są wysłane do niego za pobraniem. Dotyczy to zarówno procedury zwrotu towarów oraz procedury reklamacyjnej, o której mowa w następnym punkcie.


VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Potwierdzeniem uprawnień gwarancyjnych jest dowód zakupu (paragon, lub faktura VAT). Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty dostarczenia towaru.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru powstałego w trakcie okresu gwarancji należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając na adres office@sigden.eu pismo zawierające: opis towaru (nazwa, model, itp.), numer paragonu zakupu stanowiący podstawę reklamacji, dane do kontaktu ( imię i nazwisko, adres email i telefon), dokładny opis powstałej wady towaru. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji przekaże instrukcje w sprawie dalszego postępowania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy. Koszty wysyłki reklamowanego towaru poniesione przez Klienta będą mu zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres podany przez Klienta.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury, szczegółowy opis powodu reklamacji oraz dane do kontaktu (adres email lub/i telefon).
 6. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwa (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. sklep  http://uchwytydotelewizorasklep.pl/zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Administratorem danych osobowych jest SIGDEN Janusz Czarnowski, spółka jawna z siedzibą w Gdyni 81-173, ul. Jarowa 16, z numerem ewidencyjnym VAT/NIP: 584 272 90 98, REGON: 221760903. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i udostępniane są przez Klientów dobrowolnie. Klient ma prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania lub żądania ich usunięcia z bazy sklepu http://uchwytydotelewizorasklep.pl/


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd polski, właściwy dla siedziby pozwanego.
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.